Projekt 2018/2019

Patron sv. Anežka (umění žít pro sebe i pro druhé)

Přihlašování probíhá od pondělí 10. do pátku 14. prosince, 18 hodin.

Přihlašování skončilo.

25: Umění první pomoci a dar zdraví 800 let po Anežce.


Učitelé: Trepeš, Šiprová

Maximální počet účastníků: 19


Pro koho: minimálně tercie a výše

Finanční náročnost:

Náplň: Žáci prakticky i teoreticky nahlédnou a okusí první pomoc a další projevy zájmu o druhé skrze péči o ochranu a zachování života druhých v dnešním moderním a profesionálním zdravotnictví. (tím budou naplněny příslušné ŠVP kompetence: sociální a personální)

Program:

pátek: úvod do tématu - život sv.Anežky a styčné body pro naše téma: pomoc bližnímu poskytnutá skrze první pomoc a zdravotní/paliativní péči v závěru života

pondělí: Exkurze na pražskou záchranku a přehled současné první pomoci (podle času možné i návštěva transfuzní stanice)

úterý: Výuka první pomoci - praktický nácvik přístupu k bezvědomému a řešení náhlých stavů (se simulacemi - v rozsahu cca 5 hodin!)

středa: Paliativní péče - exkurze či přednáška: hospic Cesta domů (popř. sestry Boromejky - zatím v jednání)


Seznam přihlášených účastníků (18):

JménoTřídaPořadí
Klinecký Niklas 3.A 169
Slaměník Christoph 3.B 54
Studeníková Alžběta 3.B 170
Jánská Alžběta 5.A 90
Blažková Julie 5.B 153
Ranglová Kristýna 5.B 114
Švecová Hana 5.B 52
Zvolská Eliška 5.B 35
Farský Daniel 6.A 79
Gregorová Karolína 6.A 20
Kašparová Ema 6.A 5
Pechačová Klára 6.A 28
Svobodová Anna 6.A 141
Čáslavka Vít 6.B 2
Fimbingerová Veronika 6.B 339
Rosenbaumová Anna 6.B 65
Smetana Adam 6.B 126
Tomek Kristián 7.A 97