Projekt 2018/2019

Patron sv. Anežka (umění žít pro sebe i pro druhé)

Přihlašování probíhá od pondělí 10. do pátku 14. prosince, 18 hodin.

Přihlašování skončilo.

20: Opravdový svět


Učitelé: Váňa

Maximální počet účastníků: 10


Pro koho: VG (kvinta - oktáva)

Finanční náročnost: zatím bez poplatku; je možné, že budou po nás chtít drobnou finanční participaci, pokud nedostanou grant, ale zatím není jasné

Náplň: Jedná se o čtyřdenní program, během kterého se studenti v zásadě seznámí s organisací Adra, jejím fungováním a dále se studenti zapojí do projektu Světová škola. Cílem tohoto projektu je zapojovat globální témata do školní výuky. Studenti budou pracovat v malých skupinách, ve kterých si vyberou téma, které budou zpracovávat. Cílem skupinové práce je seznámit se se zvoleným tématem nejprve obsahově a následně vytvořit metodický materiál, který může být použit při seznamování dalších studentů s vybraným tématem (například třídnické hodiny na nižším stupni gymnázia). Studenti tedy majíjedinečnou příležitost proniknout do témat, o kterých se sice běžně hovoří v médiích např. globalisace, třetí svět a rozvojové země, fairtrade, odpovědná spotřeba atd., ovšem přístup k hodnověrným informacím je poměrně složitý - ať už kvůli jejich obrovskému množství či naopak kvůli nedostatku informací či že dané téma je plné hoaxů a fake news. Pracovní skupiny studentů budou vedeny zkušenými lektory, téma pod jejich vedením si vyberou, najdou zdroje a téma zpracují. Jednotlivé výstupy, které studenti vytvoří, budou posléze presentovány ve škole na úplném konci projektu.

Program:

pátek: seznámení se studenty - jejich motivace pro praxi v Adře, plány do budoucna; představení Adry - oddělení, programy a projekty; představení globálního rozvojového vzdělávání; představení oddělení vzdělávání a Světové školy; výběr tématu praxe; rozdělení týmu a úkolů a časový harmonogram práce

pondělí: úvod k vybranému tématu, tipy na zdroje (primárně pod vedením pracovnídů ADRY); samostatná práce týmu - vyhledávání zdrojů, příprava podkladů, metodologických materiálů + plánování presentace ve škole

úterý: samostatná práce týmu, případná asistence pracovníků ADRY

středa: příprava prezentace nebo jiných výstupů, případná asistence pracovníků ADRY


Seznam přihlášených účastníků (8):

JménoTřídaPořadí
Čermáková Jana 5.A 185
Kodíčková Hana 5.A 209
Majerová Marta 5.A 217
Sojka Adam 5.A 346
Zikán Ondřej 5.A 400
Kloda František 7.A 194
Šindelářová Barbora 7.B 358
Borský Václav 8.A 359