Projekt 2018/2019

Patron sv. Anežka (umění žít pro sebe i pro druhé)

Přihlašování probíhá od pondělí 10. do pátku 14. prosince, 18 hodin.

Přihlašování skončilo.

14: Jak věda pomáhá lidskému tělu a jeho pohybu


Učitelé: Pivec, Santariusová

Maximální počet účastníků: 15


Pro koho: VG (kvinta - oktáva)

Finanční náročnost:

Náplň: V rámci projetu se budeme věnovat fyzikálním objevům z historie, které pomáhají lidem a seznámíme se s oborem lidská biomechaniky, která se věnuje například navrhování, konstrukci a testování kloubních náhrad. Součástí bude návštěva s přednáškou v laboratořích biomechaniky na ČVUT a přednáška s fyzikálními experimenty na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

Program:

pátek: Příprava na návštěvu laboratoře biomechaniky na ČVUT.

pondělí: Absolvování návštěvy s přednáškou v laboratoři biomechaniky na ČVUT.

úterý: Zpracování výstupu z pondělní exkurze, příprava na přednášku s fyzikálními experimenty na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

středa: Absolvování návštěvy na Matematicko-fyzikální fakultě UK s přednáškou a finalizace výstupu z celého projektu.


Seznam přihlášených účastníků (14):

JménoTřídaPořadí
Švanda Martin 4.B 124
Benda Kilián 5.A 118
Černá Lucie 5.A 93
Černohorský Patrik 5.A 120
Honetschläger Daniel 5.A 210
Auzký Adam 5.C 98
Hamalová Marie Anna 5.C 94
Herian Filip 5.C 58
Jelínková Karolína 5.C 138
Vondráček Karel 5.C 199
Hamerský Tomáš 6.A 130
Müller Štěpán 6.A 29
Škrkal Jun 6.A 82
Tax Vojtěch 6.B 117