Projekt 2018/2019

Patron sv. Anežka (umění žít pro sebe i pro druhé)

Přihlašování probíhá od pondělí 10. do pátku 14. prosince, 18 hodin.

Přihlašování skončilo.

Úvodní text o vyhlášení projektu.


Nabídka skupin

ČísloNázevUčiteléAnotaceObsazeníLimit
1 Pragulic Almerová, Steinerová Praha očima lidí bez domova 14 15
2 Koncert pro hospic sv. Lazara Beneš, Angelov Nácvik jednoduchých renesančních a barokních duchovních skladeb 15 15
3 Darujte svůj čas (ADRA) Bernard, Dvořáková Návštěvy nemocnic, domovů pro seniory a dětských domovů 13 13
4 Pražské parky a lesoparky - úklid a sběr odpadků Chloupková Úklid lesoparků podle domluvy 16 16
5 Pragulic Košková, Mikulka Praha očima lidí bez domova 15 15
6 S prachovkou, koštětem a kýblem po kostelích venkovských i pražských Kroftová, Šmelhausová Viz název 15 15
7 Misionářky lásky & Co se vše děje (ne)viditelně ve farnosti Ginzelová Exkurze do farnosti a praktická pomoc 6 10
8 Země je domov nás všech, chraňme ji. Landová, Jamal-Aldinová Návštěva ekocentra, problematika třídění odpadů 25 25
9 Holostřevy Lauschmann Manuální práce ve farnosti u Tachova 20 20
10 Prague Tales Matulová Podíváme se na zoubek několika postavám Canterburských povídek 15 16
11 Raná péče - Organizace EDA (Pomoc rodinám dětí se zrakovým postižením) Paseková Jak svět vidí nevidomí; výroba pomůcek pro děti 16 22
12 Roudnické dobrodružství Pešek, Ullman Klášter Roudnice - ekocentrum, beseda, pouť 7 20
13 Darujte svůj čas (ADRA) Peterková, Cvachová, Pišlová Malba a kresba portrétů, fotografování v domovech pro seniory 16 16
14 Jak věda pomáhá lidskému tělu a jeho pohybu Pivec, Santariusová ČVUT, MFF UK, fyzikální objevy a experimenty 14 15
15 Koncert pro seniory Würtherlová, Linka, Rezek Víte, co je náplní práce Arcidiecézní charity Praha? Přidejte se k nám a uvidíte! 17 15
16 Financování neziskovek Smoliar, Švejdová, Hollmannová Potřebujeme neziskové organizace? Jakým způsobem a odkud získávají finanční zdroje? 14 20
17 Nejlépe vidíme srdcem Steuerová Život se zrakovým postižením; divadlo pro pacienty-seniory 17 17
18 Design první republiky Angelová, Tomášek Rekonstrukce křesílka z první republiky 16 16
19 Darujte svůj čas (ADRA) Truhlářová Návštěvy dětských domovů a domovů pro seniory 12 13
20 Opravdový svět Váňa Pod odborným vedením připravíme lektorský program na zvolené téma 8 10
21 Darujte svůj čas (ADRA) Vavřín, Koronthály Návštěva domova pro seniory, nemocnice, dětského domova 12 12
22 Outdoorové a sportovní aktivity Žváček, Nulíček Vyhledáme a popíšeme možnosti jmenovaného 21 21
23 Hraní a zpívání se seniory i dětmi Laušmanova, Špačková Návštěva domova pro seniory, nemocnice, dětského domova 15 15
24 Exkurze na VŠCHT; stáž v organizaci pro seniory Život 90 z.ú. Hajičová, Chlebounová Jeden den exkurze, pak praktická pomoc seniorům 15 15
25 Umění první pomoci a dar zdraví 800 let po Anežce. Trepeš, Šiprová První pomoc a péče o zdraví teoreticky i prakticky 18 19
26 Hele Havel Lukešová, Moravcová Seznámení s životem a dílem Václava Havla 15 17
27 Ke kořenům - Bylinkáři, mastičkáři a barvíři Málek Příprava prostředků lidové léčby, barvení přírodními materiály 23 23